Notícies

  Tornar

  10/10/2023

Avui, lectura del Manifest del Dia Mundial de la Salut Mental: “La salut mental és un dret humà universal”

En el marc del Dia Mundial de la Salut Mental, fixat el 10 d’octubre per la Federació Mundial per a la Salut Mental, membres de l’associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, en representació del col·lectiu de persones que tenen un problema de salut mental, han fet entrega del manifest de la diada als serveis territorials de Salut i Drets Socials de Girona. El director del CatSalut a Girona, Miquel Carreras, i la delegada de Drets Socials, Helga Nuell, han mantingut una reunió amb els representants del col·lectiu per copsar de primera mà les seves inquietuds. En l’acte d’obertura, Carreras ha destacat la importància de la convocatòria. “Hem d’escoltar la veu dels ciutadans, dels pacients, dels usuaris i dels familiars de salut mental per consolidar i millorar l’atenció que reben per part del sistema de salut” ha dit. Tant Carreras com Nuell han subratllat el significat del manifest i la seva lectura. “Ens ajuda a conèixer les preocupacions, les demandes i les deficiències”, ha afegit el director del CatSalut. Per la seva banda, la presidenta de Família i Salut Mental, Maria Combalia, ha destacat els avenços en l’atenció a la salut mental “gràcies al treball conjunt amb les entitats i la xarxa de salut mental del territori”.

Tot seguit, Joan Vinyes, membre de l’associació de familiars, ha fet la lectura del manifest que sota el títol “La salut mental és un dret humà universal” recull i recorda alguns articles clau de la Convenció Internacional dels Drets les Persones amb Discapacitat, que una comissió integrada per membres de l’entitat ha escollit com a prioritaris en aquesta diada. Els articles fan referència a la igualtat davant la llei, el dret a la llibertat, al treball i a l’ocupació, el dret a tenir una llar i a construir una família, el dret a tenir un nivell de vida adequat i la protecció social que se’n deriva, i el dret a la salut, en termes de qualitat i accessibilitat. Així mateix, el manifest ha fet referència a l’educació com a factor clau en la lluita contra l’estigma social.

També han assistit a la reunió els representants de les organitzacions impulsores de la campanya commemorativa del Dia Mundial de la Salut Mental, juntament amb l'associació Família i Salut Mental (Fundació Drissa, Institut d'Assistència Sanitària i Support-Girona).

MANIFEST “La salut mental és un dret humà universal”

Celebrem avui el Dia Mundial de la Salut Mental, una diada commemorativa que porta per bandera els drets humans, amb el lema triat per la Federació Mundial per a la Salut Mental: “La salut mental és un dret humà universal”, que hem fet nostre.

De fet, fa més de 15 anys que vam fer nostra la “Convenció Internacional dels Drets de les persones amb una discapacitat”, de Nacions Unides, signada per l’Estat espanyol el 2007. La convenció desplega fil per randa els drets de les persones amb una discapacitat psicosocial, denominació utilitzada per l’OMS per referir-se a les persones amb un problema de salut mental. A aquest tractat, ens referirem avui, un tractat que vol promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb una discapacitat, i promocionar el respecte de la seva dignitat inherent. 

Recollim i recordem avui alguns articles clau de la Convenció que una comissió integrada per membres de l’associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques ha escollit com a prioritaris en aquesta diada:

Dret a la igualtat davant la llei: capacitat jurídica en igualtat de condicions en tots els aspectes de la vida; dret al suport per exercir la capacitat jurídica, i igualtat de drets civils. Això vol dir que no només se’ns escolti, sinó que respectin les decisions que prenem. Els dèficits en la capacitat mental no s’han d’utilitzar mai com a justificació per negar la capacitat jurídica.

Dret a la llibertat i seguretat de la persona: dret a no ser privats de la llibertat arbitràriament i mai justificant-ho en la discapacitat. I això vol dir aturar-nos davant certes pràctiques com ara els internaments involuntaris o tractaments no desitjats per la persona.

Dret al treball i a l’ocupació. Aquest capítol inclou el dret a tenir l'oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb un problema de salut mental. Demanem tenir accés a una feina normalitzada sense sentir discriminació i que ens permeti desenvolupar una vida digna.

Dret a tenir una llar i a construir una família, amb l’acompanyament i suports necessaris, un dret que vinculem estretament a un altre, que és el dret a un nivell de vida adequat i protecció social. Parlem del dret a un habitatge i d’avançar en aquest camí, amb els suports adequats per mantenir una vida amb autonomia i independent.

Dret a la salut, amb una atenció de qualitat, accessible i propera a les persones; sobretot a aquelles que es troben en situació més vulnerable.

Si poder exercir aquests drets és fonamental per a totes les persones que tenim un problema de salut mental, i per a les nostres famílies i entorn, encara ho és més, poder exercir-los sense la mirada de l’estigma social que encara patim, prejudicis que condueixen a la marginació social i personal, i a l’autoestigma. Només des de la divulgació i el coneixement aconseguirem eliminar aquest estigma que pesa tant. I en aquest sentit, volem fer valdre la feina d’un grup de treball, la Comissió mixta de salut mental de les comarques gironines, i la seva tasca d’intervenció en els instituts, amb l'objectiu d’informar i sobretot empatitzar amb els joves per revertir l’estigma i normalitzar la malaltia mental.

 

“Qualsevol persona pot patir una malaltia mental al llarg de la seva vida.

La salut mental és un dret humà universal. Un dret en construcció. Posa el teu maó.”

 

Girona, dimarts 10 d’octubre de 2023

Descàrrega de fotografies. Autor. Comissió DMSM

Moment de la reunió i lectura del manifest commemoratiu 

Representants del col·lectiu de les persones amb un problema de salut mental, de l'administració, i de les entitats al pati de les Magnòlies de la Generalitat de Catalunya.

 

“La salut mental és un dret humà universal”

Des de principis d'octubre i fins a finals de mes es desplega una campanya de més de 40 actes commemoratius del Dia Mundial de la Salut Mental a la demarcació de Girona. Es tracta d'una iniciativa anual impulsada per l'Institut d'Assistència Sanitària, l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, la Fundació Drissa, Support-Girona, amb la col·laboració de les diferents taules de salut mental del territori, comissions, entitats i institucions locals, que tenen un protagonisme de primer ordre. El programa acull propostes professionals, festives i reivindicatives, dirigides a la població en general i a col·lectius específics. La campanya porta per bandera els drets humans i tracta la temàtica des de diferents punts de vista (atenció a la salut, prevenció, educació, lluita contra l’estigma, treball, serveis comunitaris i suports, etc.). L'objectiu es divulgar la salut mental des de diferents dimensions.
 

Podeu consultar el programa aquí.
 

SALUTMENTAL
Dimarts, 10 Octubre 2023

  Tornar