Moments en imatges

  Tornar

  05/10/2018

Club Social de Blanes

Tallers setmanals

del Club Social de Blanes.

Al llarg de la setmana es fan diferents tallers i activitats per als usuaris del Club Social.  D' aquesta forma es treballa a través de l'oci, activitats que els permetin assolir hàbits de salut, independència i participació en i amb la comunitat, incidint i donant suport al projecte vital de la persona. Els Clubs Socials tenen una funció rehabilitadora i d’inclusió social, i posen l’èmfasi en la participació activa de l’usuari, fomentant espais d’autogestió i d’ajuda mútua.

 


  Tornar