El Blog dels clubs socials

  Tornar

  02/06/2023

SISTEMA SOCIAL

Escrit explicatiu de l'espai de Temps de Flors montat pels usuaris i usuàries del taller de dibuix del Club Social El Cercle de Girona.
Llegit a la presentació de Temps de Flors per la usuària Bea Bravo.

En aquesta instal·lació artística que ens presenten els usuaris del club social El Cercle podem veure unes abelles amb aspecte cansat que volen per l’espai. En aquest espai tenim flors naturals, vives i plantades, però també podem veure unes quantes flors falses, fetes amb bitllets, però que no són naturals ni molt menys nutritius. Però les nostres abelles prefereixen xuclar “el nèctar” d’aquestes flors falses que no el nèctar de les flors de veritat.
Les abelles representen les persones que vivim immerses plenament en la societat actual, basada en el consumisme, comprant i acumulant béns i serveis que no són essencials. Des de l’aparició del capitalisme, juntament amb la publicitat, al consumidor se li desperten unes noves necessitats, o això és el que l’individu d’aquesta nova societat considera necessari. Però aquest model social només ens ha portat a consumir més i més coses inútils, per tant a ser més productius a la feina per guanyar més diners i poder-los gastar en més i més béns innecessaris. D’aquesta manera ens hem anat acostumant a estar tota l’estona ocupats i cada vegada menys connectats amb la natura.
Aquesta instal·lació ens convida a imaginar i pensar en un canvi de sistema. Canviar el consumisme per altres models socials com el desenvolupament sostenible que manifesta que és possible un desenvolupament de l’economia i la societat basada en l’aprofitament dels recursos naturals. I no solament és possible, sinó que creiem que és molt més saludable tant física com psicològicament.
Aquesta obra és una crítica al consumisme, que ens priva de benestar social, cada vegada ens veiem més desnaturalitzats i això ha portat noves patologies psicològiques.
És difícil cuidar la salut individual si vivim en una societat malalta.

 


  Tornar