Portal de la transparència,
accés a la informació
pública i bon gobern

Publicitat activa de les fundacions

Segons la resolució JUS/1563/2015, de 6 de juliol, per la qual es dóna compliment a la disposició addicional setena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relativa a les obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions.

Informació institucional, organitzativa i de planificació


Organigrama

Els òrgans de govern de l'Associació són l'Assemblea General, constituïda per la totalitat dels associats, i la Junta Directiva.


Junta directiva

Presidenta: Maria Combalia Garcia
Tresorer: Josep Maria Solé
Secretari: Josep Prats López
Vocals: Isabel Buixeda Verdaguer, M. Carmen Arroyo Delgado, M. Dulce Fontalba Gómez, Joaquim Serrano Herrera i Núria Martínez Varderi

Els membres de la Junta directiva no perceben cap remuneració per raó del seu càrrec (article 332-10.1 del Codi civil de Catalunya)


Informació econòmica

- Auditoria 2017
- Auditoria 2016
- Auditoria 2015


Memòries anuals

Memoria 2017 Associacio familia i salut mental de girona i comarques Memoria 2016 Associacio familia i salut mental de girona i comarques Memoria 2015 Associacio familia i salut mental de girona i comarques Memoria 2014 Associacio familia i salut mental de girona i comarques


Aquest lloc web fa servir cookies per aportar una millor experiència de navegació i un servei més personalitzat. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Més informació | Acceptar