Avís legal

El present avís legal regula l'ús i utilització del lloc web http://www.familiaisalutmental.cat, del que és titular Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, d'ara endavant, Associació. La navegació per aquest lloc web li atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertim que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del titular de la mateixa, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web. L'usuari a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront de Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques o enfront de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, podent denegar o retirar l'accés i el seu ús a qualsevol moment.


IDENTIFICACIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que:

Denominació: Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques
Nom comercial: Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques
N.I.F: G- 17.557.661
Domicili social: C/Rutlla, 20-22 17002 Girona

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tfn: +34 972 20 04 63
Email: info@familiaisalutmental.cat

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el titular de la web es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.


Objecte

Aquestes condicions generals (a partir d'ara les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d'ara “el portal”) que la companyia Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques. (a partir d'ara “l’Associació”) posa a disposició dels usuaris d’internet. Per la mera utilització del Portal l’usuari expressa la plena acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per la Associació en qualsevol moment. Els usuaris es veuen doncs, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen amb el previst en aquestes Condicions Generals en quant no s’oposin a elles.


Exclusió de responsabilitat pel funcionament del Portal i els seus serveis.

L’Associació no garantitza la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts; si fos raonablement possible, l’Associació avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. L’Associació no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l’accés a les distintes pàgines web del Portal o aquelles des de les que és presten determinats serveis.


Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible en el portal.

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina Web referent a les distintes promocions o bens immobles, és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.


Llei de consumidors

La informació de cada promoció amb productes per la seva comercialització, és orientativa i de caràcter general, estant subjecta a possibles canvis. Tota la informació relativa al R. D. 515/89 del 21 d’Abril, és troba a disposició dels compradors amb les oficines de l’Associació.


Utilització del Portal i dels serveis pels usuaris.

Només en el cas que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada al efecte per part de l’Associació, l’usuari s’abstindrà d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, software i en general qualsevol classe de material accessible a través del portal o dels serveis emplenant per ells, mitjans distints dels que s’hagin posat a la seva disposició, en aquest efecte o dels que emplenin habitualment a aquest efecte en Internet.


Exclusió de responsabilitat dels continguts.

L’Associació no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.


Exclusió de responsabilitat pels continguts i serveis allotjats fora del Portal.

El Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten l’accés a pàgines web o llocs que són gestionats per tercers. L’Associació no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que continguin, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web o sites.


Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’Associació o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’Associació o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’ exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.


Protecció de Dades.

L'usuari pot exercir el seu dret d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició a: C/ RUTLLA, 22 – 17002 GIRONA Llei Aplicable i Fur.

Aquestes Condicions Generals és regiran per la llei espanyola. Per qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de las Condicions Generals, l’Associació i l’usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi és sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Girona.

Aquest lloc web fa servir cookies per aportar una millor experiència de navegació i un servei més personalitzat. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Més informació | Acceptar